ACCESSORIS 

Els accessoris per l'interior dels nostres mobles ens ajuden a la organització interior i ens faciliten l'ús alhora de treballlar i maximizar l'espai disponible.

Els calaixos de gran capacitat ens faciliten la visió i accés al seu contingut.

INTERIOR CALAIXOS

Cuberters i divisions interiors per organitzar els estris de cuina